Privacy beleid

Introductie

Wanneer u gebruik maakt van één van onze diensten verzamelt Travelmedia een aantal persoonsgegevens. Travelmedia vindt uw privacy echter uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren, controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten. Dit betreft de privacyverklaring voor deelnemers aan evenementen georganiseerd door Travelmedia.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming Travelmedia nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126 en ondernemingsnummer BE 0894 310 702.
Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deelnemer

Om evenementen te organiseren en de inschrijvingen daarvoor te beheren, verwerkt Travelmedia persoonsgegevens over u. Onderstaand vindt u een beschrijving van de verzameling van persoonsgegevens door Travel media en de verwerkingen die daarop gebeuren.

 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
  Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens voor het het versturen van onze Travelmedia B2B e-mailnieuwsbrieven en voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen, het beheer van de inschrijvingen en de organisatie van het evenement.
 2. Persoonsgegevens die wij verzamelen
  De verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot identificatie- en contactgegevens van het individu dat zich inschrijft voor de periodieke B2B e-mailnieuwsbrieven van Travelmedia en voor evenementen, georganiseerd door Travelmedia.
 3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen
  Wij beschikken over de persoonsgegevens door uw rechtstreekse inschrijving op onze periodieke Travelmedia B2 e-mailnieuwsbrief.
 4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden slechts uitzonderlijk met externe partijen buiten Travelmedia gedeeld. Travelmedia bezorgt bij de organisatie van evenementen uw persoonsgegevens mogelijks aan externe partijen die ondersteuning bieden bij het organiseren en houden van evenementen. Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.
  Derde partijen (partners): HOTEL Van der Valk, Oostkamp
  Derde partijen (verwerkers): Streamtime, FileMaker PRO, e-mailplatform (Active Campaign, Mailchimp, Sendy), Highrise, ReportGarden, Typeform, Google, Facebook, Winbooks, Combell
  Derde partijen (externe partijen): SPONSORS Sirius Legal, Sirius Travel, Mediahuis Connect, Touring, Weblounge, Travel Magazine. Deze sponsors zullen uw persoonsgegevens enkel ontvangen op hun expliciete vraag.
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
  De gegevens gerelateerd aan uw deelname aan onze evenementen zullen actief verwijderd worden als u zich uitschrijft voor onze periodieke Travelmedia B2B e-mailnieuwsbrief. Indien u de periodieke e-mailnieuwsbrief wil blijven ontvangen, kan Travelmedia nv u nadien ook op de hoogte houden over andere interessante evenementen en acties die wij organiseren.
 6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
  Travelmedia stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten
Travelmedia wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit / accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:
● Inzage in uw persoonsgegevens
● Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
● Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
● (tijdelijke of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*
● Wissing van uw persoonsgegevens* **
* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Travelmedia mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden.
** Travelmedia behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen vragen wij u wel eerst u te identificeren om te voorkomen dat iemand dit in uw naam zou doen. In sommige gevallen vragen wij u daarvoor een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.

Mocht u verdere klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring, verzoeken wij u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de contactgegevens terugvindt onderaan deze privacyverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij u daarvan proactief op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Travelmedia NV
Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126, 9000 Gent
T: +32 (0)50 74 02 50
E: sales@travelmedia.be

Travelmedia nv
Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 126, 9000 Gent
T: +32 (0)50 740 250
E: privacy@travelmedia.be

Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO)
E: privacy@travelmedia.be

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be